Klanten van Klant!

In de afgelopen 12 jaar is Klant! interim- en consultancy actief geweest bij vele bedrijven van verschillende omvang, zowel in Nederland als in België. Meestal in eigen persoon en soms indirect via regievoering of inhuur. Soms via een intermediair en soms zonder. Hieronder het portfolio:

 


Recommendations

 

Hieronder twee willekeurige recommendations, voor meer ga naar Linkedin.